Julskiva

MM har i samarbete med Folkhälsan bandat en julskiva där såväl MM som Lucia med kör sjunger julsångsklassiker. Skivan kommer att säljas vid Sällskapet MM:s julkonserter i Helsingfors och  Ingå samt av Luckan runt om i Finland. Körmedlemmarna tar också gärna emot beställningar och det går även att beställa den via  butik@muntramusikanter.com