MM sedan 1878 - en presentation

Bakgrund och historik

Sällskapet MM rf - Muntra Musikanter - är en manskör med 139-åriga anor, som har upplevt det mesta av sång- och musikliv i Finland. Kören startade som en "elitgrupp" ur Akademiska Sångföreningen och gick till en början under den hemlighetsfulla beteckningen PC, Petersburgs Concerten. En konsertresa till St Petersburg var nämligen den nya körens första projekt, som dock aldrig blev av. Den första konserten hölls i stället i Helsingfors Universitets Solennitetssal redan i maj 1878, följd av en turné till Viborg, Åbo och Tavastehus.

PC överlevde och antog senare samma år namnet Sångarkören MM, MM för Muntra Musikanter som var en bravursång på repertoaren, härstammande från Tyskland, Die lustigen Musikanten. Sången blev sedermera körens lystringssång. År 1897 ändrades namnet till det nuvarande, Sällskapet MM. Årsdagen fastslogs till 19 mars, Fredrik Pacius´ födelsedag. Pacius hade 1881 valts till Sällskapets första hedersmedlem.

MM grundades kring en konsertresa och konsertresor skulle bli en av de viktigaste aktiviteterna på körens programlista i alla år. 1882 Moskva, 1886 Stockholm, 1888 St Petersburg för insamlande av pengar till en planerad USA-resa! Den resan förverkligades dock först över 100 år senare, år 1997. 1888 reste man även till Köpenhamn och Kristiania (Oslo). 1889 var Paris med sitt nybyggda Eiffeltorn i turen.

De nordiska länderna och Baltikum har varit naturliga mål för konsertresorna och många är de kontakter som under årtiondenas lopp har knutits där. När Estland år 1994 besöktes skedde det efter en paus på 70 år! Vintern 1997 var det premiär för USA med konserter i New York, Atlanta och på Disneyworld i Orlando. Hösten 2000 deltog kören i The 12th Malta International Choir Festival och placerade sig på en meriterande tredje plats. I april 2006 deltog kören i XVII Concorso Internazionale Di Canto Corale i Verona och belönades där med silvermedalj. Under de senaste fem åren har kören besökt bland andra Estland (Kuressaare 2010, Viljandi och Tartu/Dorpat 2012), Sankt Petersburg 2011, Tyskland (Nordrhein-Westfalen) och Sverige (2012).
De inhemska konsertresorna har haft Svenskfinland som främsta mål, men seniorkören har också under de senaste åren gjort resor till ”svensköar” i det finskspråkiga Finland – finskspråkiga städer med en liten, men alls icke tynande svensk befolkning (t.ex. Björneborg). Våren 2013 gjorde Sällskapet MM gjorde en Österbottenturne och sjöng som första svenskspråkiga kör i det nyöppnade Campus Allegro i Jakobstad.
Sedan början av 1980-talet har kören två fasta punkter på årsprogrammet: "skärgårdskonserten" som avslutar vårterminen (senast 2013 på Pellinge) och julkonserterna som avslutar höstterminen (seniorkören i Ingå, och de båda konserterande körerna i Helsingfors).
Sällskapet firade sitt 135-årsjubileum i oktober 2013. Två verk uruppfördes och ett verk för första gången i Finland. Konserten fick fin kritik bland annat i Hufvudstadsbladet.

MM - dirigenter

Gösta Sohlström, initiativtagaren och grundaren av MM, var även körens första dirigent. Han följdes av Oscar Mechelin, Martin Wegelius, Robert Kajanus m.fl. för att återkomma på podiet en sista period ännu år 1913. Totalt har MM till dags dato haft 25 dirigenter, av vilka Bengt Carlson och Erik Bergman vardera ledde kören i 27 år!
Sällskapet MM:s samtliga körer dirigeras sedan år 2013 av musikern Henrik Wikström (tillträdde som Sällskapets dirigent år 2010).

MM - skivproduktion

MM har under årtiondenas lopp utgivit ett tiotal skivor på eget förlag. De senaste CD-skivorna är "125 år med MM", 2003, "Jul med MM", 1998, innehållande julmusik ur körens julkonsertrepertoar och "Sommar med MM", 1997, med sommarlåtar inkluderande bl.a. Skärgårdssvit med texter av Lars Huldén och musik av Lasse Mårtenson.
Den nyaste skivan ”Tända ljus”, tillsammans med Luciakören, gavs ut till julen 2012.