Entusiastisk publik i Tempelplatsens kyrka

17.12.2012 kl. 20:07
De två solisterna Kerstin Avemo och Daniel Schultz charmade publiken och myste glatt fter applådåskorna. I kväll finns ännu en möjlighet att höra MM, Kerstin och Daniel samt Thomas Bugnot på trumpet, Ingmar Hokkanen, orgel och Compagnia d'archi. Konserten hålls i Munkshöjdens kyrka kl 18:30 och ströplatser kan ännu finnas till salu vid dörren. Lucia med skönsjungande följe uppträder traditionsenligt.