MM gav två konserter i Österbotten

13.04.2013 kl. 15:06
Henrik Wikström dirigerade MM i nya Schaumansalen i Jakobstad den 12 april och i Konservatoriet i Karleby den 13 april. Kören övar f n intensivt inför 135-årsjubileumskonserten i Solennitetssalen i Helsingfors den 26 oktober och konsertresan satt bra i jubileumsförberedelserna. På programmet stod en del av jubileumsrepertoaren och publiken bjöds på ett spektrum av intressanta manskörssånger av bl a Bergman, Tormis, Whitacre och Poulenc.

MM är en av de absolut första manskörerna som fick testa akustiken i Schaumansalen i konsertsammanhang. Österbottens Tidning skrev att salen tycktes passa ypperligt för manskör. "Kören klingade bra och tydligt och även små  detaljer gör sig hörda". "Akustiken ger kören möjlighet att ljuda så rikt som möjligt, men samtidigt avslöjar den obarmhärtigt även små individuella missar i stämmorna". ÖT prisade särskilt körens tolkning av två manskörsklassiker, Kung Liljekonvalje och Darthulas gravsång. "En snygg och avslappnad frasering genomsyrade båda sångerna".

Några vårsånger exekverades tillsammans med Jakobstads sångarbröder. Kören deltog också i en sångarbrunch som ordnats i anledning av Finlands Svenska Manssångarförbunds ordförande Hasse Lillkulls 50-årsdag.

Nästa programpunkt blir en sommarkonsert i Pellinge i slutet av maj. Vårens kanske största sångarhändelse även för många MM-iters del blir ändå broderkören Akademiska Sångföreningenns 175-årsjubileum den 20 april.