MM:s Seniorkör deltog i Seniorikuorotapahtuma 11.10.2014

30.11.2014 kl. 17:20

Lördagen 11.10. gavs en landsomfattande maratonkonsert för seniora manskörer i Universitetets Solennitetssal i Helsingfors. Detta evenemang var det sjätte i ordningen och arrangerades denna gång av Laulumiehets seniorer, Urisevat Ukot.

Totalt 16 seniorkörer från rikets olika delar deltog. Antalet sångare var omkring 450. Värt att notera är att MMs Seniorkör (SEK) var den enda svensspråkiga kör som inbjudits att medverka i konserten.

Formatet var körsång utan vare sig juryutlåtanden eller tävling. Körerna sjöng alltså huvudsakligen för varandra samt för en liten publik (flera hade Solennitetssalen inte heller kunnat inhysa !).

Efter en inledande gemensam sång sjöng de olika körerna 2-3 sånger av eget val, i tur och ordning.

MM, under ledning av Jan C Westerlund uppförde “Säv, säv susa” och “Gårdstango”. Efter avslutad konsert fick MM mycket tack av övriga sångarbröder. Konserten avslutades med några gemensamma sånger av fosterländsk karaktär

Efter konserten förflyttade sig sångana till Marina Congress Center på Skatudden för en Brödrakaronka som drog ut till sena kvällen med mera improviserade sånger vid borden och några inövade sånger körvis uppe på estraden. MM:s sånger bestod av ”Fridolins dårskap” och ”Hej dunkom”.

Gunnar Hedberg