Seniorkören sjöng en fin julkonsert i Ingå !

05.01.2015 kl. 13:58

SEK sjöng en fin julkonsert i Ingå !

Seniorkörens julkonsert sjöngs med bravur i Ingå vackra stenkyrka tisdagen den 16. december. En talrik publik fyllde kyrkan och det verkar faktiskt som om MM:s konsert blivit något av en tradition för Ingå-borna, detta i konkurrens med många andra körkonserter i december månad.

Många av koristernas damer hade valt att följa med på ”resan”, medan kören sjöng upp och övade i kyrkan hade det lokala konstgalleriet ”Karaija” öppnat sina dörrar för våra damer, en trevlig programpunkt i väntan på konserten kl. 19.

Efter Ancos välkomstord inleddes konserten med mäktiga Hosianna följd av klassikern Jul, jul, strålande jul.

Programrådets repertoarval mötte idel lovord, dels fick publiken sjunga med i de gamla kära ”Nu tändas tusen juleljus”, ”Giv mig ej glans” och slutligen som avslutning på hela konserten sista versen av ”Härlig är jorden” , dels bestod sångerna av en lämplig blandning nyare och äldre julmusik.

Kollekt uppbars som tidigare år och överläts till Folkhälsan som ytterligare ett MM-bidrag till årets Luciainsamling.

Teit Kanstrup, årets danska baryton-solist, gjorde sig mycket väl i både sångerna med kören och solo-sångerna ackompanjerade av dirigenten. Vi hade också förmånen att ha Ingmar Hokkanen med oss, hans orgelspel förhöjde ytterligare den fina julstämningen som vi upplevde oss skapa.

Finlands Lucia 2013 med tärnor stod för en fin Lucia-sång, kanske kan man säga att sången rentav klingade renare och vackrare än den som årets Lucia presterade under Helsingfors-konserterna.

Lucia fick uppträda hyllad av Seniorkören in corpore som ställt upp i ljusspaljé vid långväggarna i kyrkan, något som ytterligare förhöjde den fina stämningen.

Konserten avslutades, som ovan nämndes, med ”Härlig är jorden” varefter grabbarna förflyttade sig till det närbelägna Delta Café för en kvällsbit innan hemfärden. Vid nämnda tillfälle fann sig undertecknad föranlåten att rikta ett tack till Dennis och Sam som lojalt ställde upp i 1. tenor, till Irina och Mona för deras vänlighet att åta sig biljettförsäljningen vid kyrkdörren och sist men icke minst till hustru Maija för hennes enastående förmåga att med enkla medel och lite vacker rekvisita skapa en fin julstämning på det annars ganska trista caféet.

Vidpass 22.30 äntrades Wikströms buss med alltid lika godmodige Ralf vid ratten, hemresan anträddes, all heder åt koristerna jämte dirigent för välförrättat värv.

Sicke