Späckad och spännande vårtermin 2016 för MM!

10.01.2016 kl. 18:36

MM har igen en spännande vår framför sig. Först ute är en konsert i Kyrkslätt 14.3.2016. Sedan är det MM:s traditionella vårkonsert lördagen 2.4 i Helsingfors Universitets Solennitetssal.

I maj är höjdpunkten på MM:s våragenda, en resa till Island. MM:s isländska broderkör Fostbraedur fyller 100 år och MM deltar i festligheterna och bl.a. på en VIP-konsert på fredagen 13.5 och huvudkonserten lördagen 14.5. Till Island åker hela Sällskapet MM, inklusive Seniorkören, källarkoristerna och ett antal damer. Sällan eller aldrig har MM åkt så mangrant på körresa!

I juni är det ännu stor sång- och musikfest i Karleby, där MM deltar i det normala festprogrammet men har även ett specialuppträdande tillsammans med Eviva.