Sjung och trivs i ett anrikt musikaliskt sällskap, Sällskapet MM rf

Är du intresserad av manskörssång och har sjungit tidigare? Tycker du om att sjunga bra i ett fint gäng och är beredd att utveckla dig? Har du svarat JA på de här frågorna så tag kontakt. Vi erbjuder manskörsång i tre körer, Manskören Muntra Musikanter, MM:s Seniorkör och Källarkören.


 

Manskören Muntra Musikanter

Manskören Muntra Musikanter övar på måndagarna från 18:00 till 21:30 under ledning av Henrik Wikström. Om du anser dig ha ett bra grundmaterial och gott öra, är erfaren i körsång och är öppen för att utveckla din röst och gillar att sjunga även svårare musik, är du vår man! Vi balanserar repertoaren mellan olika stilar och svårighetsgrader och konserterar både i hemlandet och utomlands.

Vi vill att du skall lära dig snabbt och kunna din stämma på några övningar. I gengäld får du ett starkt stödverktyg: varje man kan öva sin stämma hemma utnyttjande våra interna web-sidor. På övningarna satsar vi på samsång och rätt användning av rösten.

Vi strävar att göra längre konsertresor utomlands vartannat år. Ca 2 gånger / år har vi veckoslutskörläger. Kom till MM - kontaktperson är Dennis Holmlund rekry@muntramusikanter.com

 

MM:s Seniorkör och Källarkören

I MM är det viktigt att man kan trivas kring sången livet ut. Efter den aktiva tiden i Manskören Muntra Musikanter kan man fortsätta sjunga i våra två andra körer, MM:s Seniorkör och Källarkören.

MM:s Seniorkör övar varje onsdag mellan 18:00 och 21:00 och leds av Henrik Wikström. Seniorkören är flitig både sångligt och socialt. Man konserterar och reser regelbundet. Verksamheten är ambitiös och Seniorkören satsar på utveckling av sångare och körklang. Repertoaren domineras av nordiska manskörsklassiker.
Nya sångare är välkomna också till Seniorkören och kontaktperson är Christian Lax, 0400-603 662, christian.lax@hotmail.com

Källarkören övar stamrepertoarsånger en kväll i månaden. Övningarna avslutas med sits i Svarta kattens källare. Sångarna i Källarkören upprätthåller en bred repertoar, men ställer med ålderns rätt kamratskapet i främsta rummet.
Nya sångare tas gärna emot, kontaktperson är ålderman Christer "Chriso" Lindberg, 040-579 3717, christer.lindberg@kolumbus.fi

Kvartettsång

Sällskapet MM befrämjar kvartettsången i alla former och  MM:s kvartetter uppträder  gärna på olika tillställningar i landet. Som kvartettmästare fungerar Jonne Sandström, 050-3626775, jonne.sandstrom@aktia.fi